Fond Élévation

otevřený podílový fond

Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu na úrovni 5 až 10 % ročně prostřednictvím investic do dluhopisů a směnek úspěšných českých firem, státních dluhopisů a do středoevropských měn.

16 065 Kč
aktuální cena podílového listu
+6,80 %
zhodnocení od začátku roku
+5,97 % p.a.
zhodnocení od založení
k 31. 8. 2023
 • Konvergence střední Evropy k EU

  Fond investuje do dluhopisů a měnových obchodů (převážně eura vůči koruně)

 • Výše zhodnocení

  Naší ambicí je dlouhodobě dosahovat zhodnocení 5–10 % p.a.

 • Diverzifikace rizika

  Výjimečná možnost diverzifikace rizika, které není korelované s většinou ostatních investičních instrumentů

 • Dlouholeté a prokázané výsledky portfolio manažera

  Portfolio manažer má více než 25 let zkušeností s obchodováním české koruny pro významné české exportéry a miliardáře

 • Odměna za výsledky

  Naše odměna má přímou vazbu na dosažené výnosy

 • Výjimečná skupina stávajících investorů

  Většinu našich investorů známe osobně, máme velkou úctu k jejich dosaženým úspěchům a důvěru bereme jako náš velký závazek

Vývoj hodnoty

Investiční strategie

Cílem fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do středoevropských měn a dále pak dluhopisů úspěšných českých firem a státu. Věříme v potenciál České republiky (a Polska) a konvergenci těchto ekonomik k jádru EU. S konvergenčním procesem je organicky spojen tlak na posilování domácích měn vůči euru. Pozitivní očekávaný vývoj kurzu české koruny a polského zlotého je dán silnými ekonomickými fundamenty. Podle našeho názoru jsou středoevropské měny zásadně podhodnocené, na rozdíl od mnoha ostatních aktiv. Globální finanční toky mohou tento trend na určité období zastavit, může dojít i ke krátkodobému významnějšímu pohybu opačným směrem, ale z dlouhodobého hlediska se podhodnocenost koruny a zlotého bude snižovat.

Základní údaje

Typ fondu:
Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Cenný papír:
Zaknihovaný podílový list na jméno nebo listinný podílový list na jméno
Minimální investice:
1 000 000 Kč
Investiční horizont:
3 roky
Platba výnosů:
Výnosy jsou reinvestovány
Správce fondu:
Art of Finance investiční společnost, a. s.
Depozitář fondu:
Československá obchodní banka, a. s.
Regulace a právní řád:
Česká národní banka, české právo
Zahájení činnosti:
1. června 2015
Vlastní jmění:
1 924 265 982 Kč

Výkonnost fondu

2023 +6,80 %
2022 +8,20 %
2021 +6,65 %
2020 +8,52 %
2019 +6,23 %
od založení +60,65 %
od založení (p.a.) +5,97 %