O společnosti

Art of Finance investiční společnost, a.s. je česká investiční společnost, která spravuje fondy kvalifikovaných investorů Élévation, Elba, VAULT, EMART a Eudia. Naší strategií je spravovat a zhodnocovat prostředky podílníků fondů se zaměřením na středoevropské trhy, zejména měnové, a globální akciové trhy (VAULT).

Název investiční společnosti a názvy fondů evokují spojení s uměním, zejména výtvarným. Nejsou to přímo umělecká díla, do kterých bychom investovali, ale na umění chceme povýšit zhodnocování prostředků i v situacích, kdy ostatní investiční instrumenty nabízejí jen velmi nízké výnosy a kdy globální trhy mohou vykazovat stagnaci či vyšší volatilitu.

17-main-about-img1-1434908944.jpg

Tým Art of Finance

18-main-krcil-1434921943.jpg

Ing. Petr Krčil

Předseda představenstva a investiční ředitel

Přes 20 let zkušeností s obchodováním na peněžních trzích a správou aktiv s vynikajícími výsledky. Zastával vedoucí pozice (Chief Dealer) v ABN AMRO Bank a The Royal Bank of Scotland, kde řídil prodej zajišťovacích produktů vůči kurzovému a úrokovému riziku pro nejvýznamnější klienty banky v České republice a na Slovensku (včetně služeb pro 8 ze 100 největších českých miliardářů). Roční objem samostatně realizovaných transakcí dosahoval 12 miliard EUR (dle Euromoney Survey).

Ing. Petr Krčil vystudoval obor finance a úvěr na VŠE v Praze a je držitelem makléřské licence.

E-mail petr.krcil@aofis.cz
24-main-spurny2-1434921701.jpg

Ing. Jan Spurný

Místopředseda představenstva a výkonný ředitel

Přes 20 let zkušeností v korporátním a investičním bankovnictví se zaměřením na dluhové kapitálové trhy a řízení rizik. Zastával řídící pozice (výkonný ředitel pro Střední Evropu v divizi finančních institucí, ředitel korporátního bankovnictví) v ABN AMRO Bank a The Royal Bank of Scotland. Spolupracoval s ministerstvy financí České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a Litvy na vydání příp. měnovém a úrokovém zajištění vládních dluhopisů. Během své bankovní kariéry pracoval na 23 transakcích z dluhových kapitálových trhů v souhrnné hodnotě 9,2 miliard USD, 14 syndikovaných úvěrových transakcích v hodnotě 3 miliard USD a corporate finance poradenských mandátech v hodnotě 5,6 miliard EUR. Byl také vice-prezidentem Americké obchodní komory v Praze.

Ing. Jan Spurný vystudoval kybernetiku na VUT v Brně a MBA se specializací na finance na University of Pittsburgh.

E-mail jan.spurny@aofis.cz
25-main-cmiralr-1434921620.jpg

Ing. Radek Cmíral

Člen představenstva a ředitel řízení rizik

Přes 20 let zkušeností v bankovnictví, správě aktiv a řízení rizik. Má bohaté řídící zkušenosti (ředitel řízení rizik, ředitel řízení aktiv a pasiv, finanční a investiční ředitel) ve společnostech Komerční banka, Penzijní společnost Komerční banky a Česká pojišťovna. Je detailně obeznámen s měřením, vyhodnocováním a řízením hlavních rizik ve finančních institucích, s důrazem na tržní, kreditní, akciová, měnová, úroková, likviditní a operační rizika. Zastával také pozici předsedy představenstva ve společnosti PROTOS, uzavřený investiční fond s majetkem převyšujícím 12 miliard Kč.

Ing. Radek Cmíral vystudoval národohospodářskou fakultu VŠE v Praze.

E-mail radek.cmiral@aofis.cz
62-main-skryja-jakub-2-1573419733.jpg

Ing. Jakub Skryja

Manažer fondu VAULT OPF

Přes 10 let zkušeností ve finančním sektoru, zejména ve správě akciových a dluhopisových investic. Pracoval 8 let v investiční skupině Verdi Capital, kde měl na starosti tvorbu a nastavení celkové investiční strategie skupiny do veřejně obchodovaných akcií a dluhopisů. Dále vedl tým analytiků a spolupracoval na investičně poradenských mandátech pro významné české podnikatele. Dříve pracoval na pozici asistenta auditora v PwC Audit, s.r.o., kde se zaměřoval na analýzu finančních výkazů českých a mezinárodních společností z nemovitostního a finančního sektoru.

Ing. Jakub Skryja vystudoval matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT.

E-mail jakub.skryja@aofis.cz
71-main-dopita-jiri-1-1609322045.jpg

Mgr. Jiří Dopita

Senior analytik

6 let zkušeností na kapitálových trzích, zejména s investováním do akcií. Pracoval přes 3 roky v investiční skupině Verdi Capital, kde se z pozice analytika podílel na investicích do veřejně obchodovaných akcií a dluhopisů. Předtím pracoval jako investiční analytik ve společnosti AAKON Capital, kde analyzoval jednotlivé investiční příležitosti a výkonnost všech částí investičního portfolia.

Mgr. Jiří Dopita vystudoval finance na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a úspěšně složil všechny tři úrovně zkoušek programu CFA.

E-mail jiri.dopita@aofis.cz
73-main-dominik-1609323309.jpg

Msc. Dominik Filip

Analytik

5 let zkušeností na kapitálových trzích s investováním do akcií. Pracoval přes rok v investiční skupině Verdi Capital, kde se z pozice analytika podílel na investicích do veřejně obchodovaných akcií. Předtím pracoval jako investiční analytik ve společnosti AAKON Capital, kde analyzoval jednotlivé investiční příležitosti.

Msc. Dominik Filip vystudoval obor Finance and Investments na Rotterdam School of Managment v Nizozemsku. Dominik úspěšně složil dvě úrovně zkoušek programu CFA.

E-mail dominik.filip@aofis.cz
72-main-radka-1609323596.jpg

Bc. Radka Kučerová

Vedoucí back office a vztahů s investory

Téměř 20 let zkušeností s obchody uzavřenými na peněžních a kapitálových trzích, 14 let vedoucí Market Operations v ABN AMRO Bank a The Royal Bank of Scotland. Později odpovědnost za kontrolu interních procesů v ING Bank N.V. Účast na významných projektech bank: zavedení EUR na Slovensku, EMIR, TARGET2, GDPR, implementace výkazů v rámci informační povinnosti vůči ČNB.

E-mail radka.kucerova@aofis.cz