Dopis fondu VAULT za 1Q 2020

Vážení podílníci,

hodnota podílového listu fondu VAULT OPF za první čtvrtletí roku 2020 poklesla o 23,4 %. Jeden podílový list má k 31.3.2020 hodnotu 0,7658 Kč. Akciový index MSCI World[1] poklesl v témže období o 20,1 %.

Každé čtvrtletí Vás budeme prostřednictvím tohoto dopisu informovat o aktuálním dění na akciových trzích, o investicích v portfoliu VAULT a našich investičních názorech. Pro první dopis jsme si nemohli vybrat zajímavější dobu. Během prvního čtvrtletí letošního roku jsme již stihli zažít největší pandemii za posledních několik desetiletí a významný propad akciových indexů (největší propad v prvním čtvrtletí roku v historii). V následujícím čtvrtletí nás pravděpodobně čeká rekordní tempo růstu nezaměstnanosti a rekordní pokles HDP. To vše snad brzy vystřídá rychlý růst ekonomické aktivity a návrat k běžnému životu. Zkrátka z pohledu investování se po dlouhém období klidu jedná o jeden z nejzajímavějších okamžiků za posledních 20 let.

O samotném viru COVID-19 bylo a bude napsáno tisíce článků a toto téma nás bude provázet minimálně po zbytek tohoto roku. Jako podílníky fondu VAULT nás především zajímají následující body:

  • Jaký dopad bude mít pandemie na hospodaření našich firem a jak dlouho budou firmy schopné odolávat poklesu ziskovosti a tržeb
  • Zda je portfolio dobře nastavené pro následný návrat k růstu
  • Kde se na akciovém trhu tvoří příležitosti, o které můžeme portfolio obohatit

Dopad na hospodaření

Je jisté, že hospodaření většiny firem bude minimálně v letošním roce významně zasažené. Je potřeba, aby měly firmy dostatečné prostředky k pokrytí provozní a finanční páky. Finanční páka cyklických firem v našem portfoliu je relativně nízká. Operační páka je u některých firem vyšší, ale 8 až 10 měsíců bez tržeb, což je velmi nepravděpodobný scénář, by měla každá z firem přežít bez trvalých následků. Všechny společnosti operují v konkurenčním prostředí, které se nyní významně otřásá. Věříme, že právě naše firmy mají dostatečně silné postavení a budou schopné z krize spíše vytěžit a posílit tržní podíl. Z části menších nebo méně připravených hráčů se mohou stát zajímavé akviziční cíle pro naše společnosti.

Nastavení portfolia

Je velmi důležité, aby naše portfolio bylo připravené na růst. Omezit riziko volbou stabilnějších firem není těžké. My však musíme najít takový mix společností, který přinese v době uvolnění restrikcí a opětovného růstu ekonomiky zajímavý výnos. Větší část společností jsme zainvestovali ještě před pandemií. Díky plošnému poklesu se očekávaný výnos portfolia posouvá výše, zatímco riziko se nezvýšilo tak významně. Poměr mezi rizikem a očekávaným výnosem je nyní více atraktivní. Proto si v portfoliu necháváme nebo přikupujeme společnosti jako Rolls-Royce Holdings, Air Lease, JOST Werke nebo Booking Holdings, zatímco u stabilnějších firem, jako je Alphabet, eBay nebo Diageo, jejichž akcie tolik neklesly, váhu lehce snižujeme.

Obohacení portfolia

Existuje celá řada společností, která má skvělý business model a je velmi kvalitně řízena. Za běžných podmínek tyto společnosti bývají velmi vysoce oceněné a neposkytují atraktivní očekávaný výnos. Díky poklesu se nám otevřel prostor nakupovat některé z těchto společností. Mezi nimi jsou společnosti Compass Group, SAP a Booking Holdings. Myslíme si, že je důležité, abychom s Vámi sdíleli naše myšlenkové pochody. Proto budeme v rámci dopisů představovat alespoň elementární investiční úvahy a výsledky investičního procesu. První z nich budiž Booking Holdings.

Booking Holdings provozuje online platformu Booking.com pro rezervaci hotelů a ubytovacích zařízení. Ročně si přes Booking uživatelé rezervují 850 mil. nocí z databáze kolem 2,5 mil. nemovitostí. Hlavní zdroj příjmů společnosti je zprostředkování rezervací pokojů, z každé transakce obdrží poplatek ve výši 14 %. Konkurenční výhodu společnosti vidíme v klientské bázi, která nevyužívá jiné vyhledávače a chodí přímo na webové stránky firmy nebo využívá aplikaci Booking.com na svých telefonech. Vlastní klienti generují více než 50 % všech návštěv a představují levný distribuční kanál pro poskytovatele ubytování. Na jednu stranu díky koronaviru výrazně zpomalí tržby a klesnou zisky, na druhou stranu je odvětví cestovního ruchu extrémně pružné a má tendenci se rychle vracet k růstu. Myslíme si, že reakce trhu, která odmazala společnosti zhruba 30 mld. USD z tržní kapitalizace, je přehnaná a odpovídala by scénáři, kdy by Booking Holdings neměla 4 roky žádné tržby, pouze fixní náklady. Pravděpodobnost, že se cestovní ruch zastaví na 4 roky, je velmi nízká. Naopak věříme, že na současnou situaci je společnost s 6mld. USD v hotovosti výborně připravená. Hlavní konkurent Airbnb je sotva ziskový a mnoho cestovních kanceláří je už teď na pokraji krachu. Hotely při prudkém poklesu obsazenosti velmi rádi umístí zbývající kapacitu na online platformu typu Booking.com. Z krize tak Booking Holdings pravděpodobně vyjde jako vítěz a získá další tržní podíl.

Zavedených společností jako Booking Holdings nyní analyzujeme desítky. Část z nich si věřím najde v nejbližších měsících cestu do portfolia. Zajímavé nákupní příležitosti by se mohly vyskytnout například u společností ze sektoru QSR (quick-service restaurant) jako jsou McDonald’s nebo Starbucks, jejichž business model je krátkodobě napaden, ale z dlouhodobého hlediska se jedná o špičkové podniky, které se jistě vrátí v plné síle.

Věříme, že současná situace nám otevřela dveře k investicím za velmi atraktivní ceny a zpětně se budeme na rok 2020 dívat jako na skvělou investiční příležitost. Očekáváme, že volatilita v následujících měsících bude pokračovat a příležitosti se budou dále objevovat. V průběhu dubna nás čeká první letošní výsledková sezóna. Hospodaření za první čtvrtletí bude výrazněji ovlivněno u firem s větší expozicí na Asii, kde virus propukl nejdříve, druhý kvartál zaznamená další pokles, na druhou stranu třetí a čtvrtý kvartál může být velmi silný. Důležité bude, jaká rozhodnutí budou nyní generální a finanční ředitelé činit. Rádi bychom viděli úsporná, ale ne drastická opatření. Je třeba omezit ztrátu, ale zároveň si zachovat flexibilitu k rychlému obratu. Každá firma má možnost zamést před vlastním prahem, ozdravit se, zracionalizovat investice a uchovat si pouze kvalitní pracovní sílu. Zrušení nebo omezení zpětných odkupu akcií, dividend a investic do expanze bude u cyklických firem znakem racionálního uvažování. Naopak u společností se silnou pozicí v hotovosti bychom se letos mohli dočkat zajímavých investic či akvizic k posílení tržního postavení.

V době, kdy sepisuji tento dopis, většina zemí hlásí pokles nových případů. Omezení zafungovala, finanční a zdravotní pomoc se dostává k potřebným. To však neznamená, že pandemie je na ústupu a lze hned otevřít všechny podniky. Návrat bude postupný a nutno zmínit, že každý další týden, kdy ekonomika nejede na plné obrátky, má neúměrně větší dopad na hospodaření společností, flexibilitu finančního sektoru a na spotřebu lidí. Věřím, že experti zvolí správnou střední cestu, jak pozvolně a citlivě rozhýbat ekonomiku i společnost a omezit velikost a délku očekávané recese na minimum.

Za tým Art of Finance Vám přeji plno síly a úspěšný zbytek roku 2020.

Jakub Skryja, manažer fondu VAULT

 

[1] Index MSCI World budeme uvádět jako referenční index. Index sleduje 1644 společností z 23 rozvinutých zemí. Největší váhu mají americké společnosti (kolem 60 %). Číslo, které budeme udávat, odpovídá výkonnosti v lokálních měnách a je včetně reinvestovaných zdaněných dividend.

 

Právní upozornění (disclaimer)

Tento materiál je propagační sdělení a nelze jej považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu podílových listů Fondu VAULT OPF (dále jen „Fond“), investiční doporučení, ani investiční poradenství.

Podrobnější informace jsou obsaženy ve statutu Fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Investor by neměl činit žádné investiční rozhodnutí pouze na základě údajů zde uvedených, ale měl by si zajistit další, podrobnější informace a kvalifikované investiční poradenství. Fond je určen pro kvalifikované investory (ve smyslu §272 zák. č . 240/2013 Sb.).

Informace obsažené v tomto materiálu mohou obsahovat prohlášení, která tvoří „výhledová prohlášení“ ve smyslu platných právních předpisů o cenných papírech. Tato prohlášení mohou obsahovat finanční a jiné předpoklady, stejně jako prohlášení o budoucích plánech, cílech nebo hospodářských výsledcích anebo odhady na tom založené. Jakákoli taková výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a rozborů provedených Společností na základě její zkušenosti a vnímání historických trendů, současného stavu a očekávaného budoucího vývoje i dalších skutečností, které považuje za daných okolností za vhodné. To, zda budou skutečné výsledky a vývoj odpovídat očekávání Společnosti a předpovědím, však závisí na množství rizik, předpokladů a nejistých skutečností. Pokud platné právní předpisy o cenných papírech nevyžadují jinak, Společnost nemá v úmyslu, ani se nezavazuje aktualizovat či upravovat výhledová prohlášení tak, aby odrážela následné informace, události, výsledky, okolnosti či jiné skutečnosti. Společnost ani žádný z jejích vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců či poradců, ani žádná jiná osoba nečiní žádné výslovné ani implicitní prohlášení a neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku ve vztahu k přesnosti či úplnosti obsahu tohoto materiálu. Neponese ani žádnou odpovědnost (vyplývající z nedbalosti či jiné skutečnosti) za žádnou ztrátu jakýmkoli způsobem vzniklou v důsledku použití tohoto materiálu.

Výše minimální investice do Fondu je 125 000 EUR resp. ekvivalent této částky v Kč dle aktuálního kurzu ČNB. Za předpokladu, že administrátor vydá písemné potvrzení o vhodnosti investice do podílových listů vzhledem k investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, je minimální investice do Fondu ve výši 1 000 000 Kč.

Další novinky

Dopis fondu VAULT za 1Q 2024

Vážení podílníci, hodnota podílového listu fondu VAULT v prvním čtvrtletí roku 2024 vzrostla o 6,58 %. Akciový index MSCI World vzrostl za stejné období o 10,09 %. Jeden podílový list měl k 31.03.2024 hodnotu 1,4414 Kč. Dobrá nálada na trzích ze závěru loňského roku se přelila i do prvních...

Rozhovor s Petrem Krčilem pro Long Capital

Martin Urban z Long Capital vyzpovídal našeho portfolio manažera Petra Krčila na téma dlouhodobě úspěšného investování do měn, dluhopisů a akcií.  Celý rozhovor si můžete poslechnout zde. 

Dopis fondu VAULT za 4Q 2023

Vážení podílníci, hodnota podílového listu fondu VAULT v posledním čtvrtletí roku 2023 vzrostla o 11,08 %. Akciový index MSCI World vzrostl za stejné období o 9,84 %. Za celý rok 2023 hodnota podílových listů vzrostla o 31,16 % (index MSCI World vzrostl o 23,12 %). Jeden podílový list měl k...