Fond VAULT

otevřený podílový fond

Cílem fondu je dlouhodobě překonávat akciové indexy pomocí koncentrovaného portfolia globálních akcií. Fond investuje zejména na vyspělých akciových trzích Ameriky, Evropy a Asie.

1,3664 Kč
aktuální cena podílového listu
+1,04 %
zhodnocení od začátku roku
+7,18 % p.a.
zhodnocení od založení
k 30. 6. 2024
 • Nejvýnosnější likvidní aktivum

  Fond investuje do akcií, které představovaly historicky nejvýnosnější likvidní aktivum

 • Výše zhodnocení

  Naší ambicí je dlouhodobě překonávat akciové trhy o 2–3 % ročně

 • Struktura portfolia

  Portfolio je složené z 15 až 25 příběhově, sektorově a geograficky diverzifikovaných titulů

 • Dlouhodobý investiční horizont

  Doporučená doba držení podílových listů fondu je 5 let, nicméně většinu firem do portfolia nakupujeme s vidinou, že je budeme držet mnohem déle

 • Odměna za výsledky

  Naše odměna má přímou vazbu na dosažené výnosy

 • Vlastní analýzy

  Všechny firmy v portfoliu detailně analyzujeme a nespoléháme na práci institucionálních analytiků, proto máme vlastní nezávislé názory

Vývoj hodnoty

Investiční strategie

Akciový fond VAULT je zaměřený na dlouhodobé investory, kteří chtějí mít expozici na akciové trhy prostřednictvím aktivně spravovaného koncentrovaného fondu. Portfolio je složené z 15 až 25 příběhově, sektorově a geograficky diverzifikovaných titulů. Hlavní část portfolia tvoří firmy, u kterých vidíme udržitelnou konkurenční výhodu. Menší část portfolia tvoří společnosti bez výrazné konkurenční výhody, které se ale obchodují s výrazným diskontem vůči odhadované hodnotě společnosti.

Akcie vnímáme jako reálné podíly ve společnostech. Volatilitu nevnímáme jako riziko, ale jako příležitost. Volatilita v dlouhodobém horizontu nemá na zhodnocení investice vliv, a navíc nám umožňuje nakupovat a prodávat akcie za výhodné ceny. Věříme, že akcie zůstanou nejvýnosnějším likvidním aktivem i do budoucna a že výběrem vhodných společností lze navíc překonat i výkonnost celého akciového trhu.

Základní údaje

Typ fondu:
Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Cenný papír:
Zaknihovaný podílový list na jméno nebo listinný podílový list na jméno
Minimální investice:
1 000 000 Kč
Investiční horizont:
5+ let
Platba výnosů:
Výnosy jsou reinvestovány
Správce fondu:
Art of Finance investiční společnost, a. s.
Depozitář fondu:
Československá obchodní banka, a. s.
Regulace a právní řád:
Česká národní banka, české právo
Zahájení činnosti:
1. ledna 2020
Vlastní jmění:
478 726 115 Kč

Výkonnost fondu

2024 +1,04 %
2023 +31,16 %
2022 -20,75 %
2021 +21,98 %
2020 +6,66 %
od založení +36,64 %
od založení (p.a.) +7,18 %