Novinky

Naše fondy

Hodnota majetku, v námi spravovaných fondech, již přesáhla 2 miliardy Kč. Důkazem velké klientské důvěry je skutečnost, že se významná část stávajících podílníků rozhodla navýšit svoji investici v některém z našich fondů. Seznam námi spravovaných fondů se již rozrostl na pět, níže je uveden...

Dopis fondu VAULT za 1Q 2021

Vážení podílníci, hodnota podílového listu fondu VAULT za první čtvrtletí roku 2021 vzrostla o 14,94 %. Akciový index MSCI World vzrostl za stejné období o 6,14 %. Jeden podílový list měl k 31.03.2021 hodnotu 1,2259 Kč. Předání moci v USA mezi prezidenty Bidenem a Trumpem se nakonec obešlo bez...

Historie společnosti

Art of Finance investiční společnost, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 19. 12. 2014 po obdržení povolení k činnosti od České národní banky, jako první společnost po novele zákona o investičních společnostech a investičních fondech. V březnu 2015 otevřela svůj první fond s názvem...

Dopis fondu VAULT za 4Q 2020

Vážení podílníci, hodnota podílového listu fondu VAULT OPF za poslední čtvrtletí roku 2020 vzrostla o 17,16 %. Jeden podílový list měl k 31.12.2020 hodnotu 1,0666 Kč. Akciový index MSCI World vzrostl v témže období o 12,36 %. Pokud by se dalo poslední čtvrtletí roku 2020 shrnout jedním slovem,...

Dopis fondu VAULT za 3Q 2020

Vážení podílníci, hodnota podílového listu fondu VAULT OPF za třetí čtvrtletí roku 2020 vzrostla o 2,6 %. Velká část mého okolí letošní rok považuje za divný až ztracený a těší se na ten další, kdy začneme naplno žít, pracovat bez omezení a cestovat. V investičním a byznysovém světě se však v...

Dopis fondu VAULT za 2Q 2020

Vážení podílníci, hodnota podílového listu fondu VAULT OPF za druhé čtvrtletí roku 2020 vzrostla o 15,9 %. První vlnu infekce jsme ustáli. Na akciových trzích a obecně u většiny tříd rizikových aktiv to na první pohled vypadá, že pandemie firmám spíše prospěla a posílila je. Tím prvním...

Dopis fondu VAULT za 1Q 2020

Vážení podílníci, hodnota podílového listu fondu VAULT OPF za první čtvrtletí roku 2020 poklesla o 23,4 %. Jeden podílový list má k 31.3.2020 hodnotu 0,7658 Kč. Akciový index MSCI World[1] poklesl v témže období o 20,1 %. Každé čtvrtletí Vás budeme prostřednictvím tohoto dopisu informovat o...