Novinky

Dopis fondu VAULT za 1Q 2020

Vážení podílníci, hodnota podílového listu fondu VAULT OPF za první čtvrtletí roku 2020 poklesla o 23,4 %. Jeden podílový list má k 31.3.2020 hodnotu 0,7658 Kč. Akciový index MSCI World[1] poklesl v témže období o 20,1 %. Každé čtvrtletí Vás budeme prostřednictvím tohoto dopisu informovat o...